IHP Expert nudi usluge savjeta i prevoda                                                       Impresum  |   OUP  |   Kontakt
                 
Impresum   |   OUP  |   Kontakt   |   Posao  |  Zaštita podataka
Prva strana -> Kursevi -> Međukulturalni kursevi

Međukulturalni kursevi

Dijalog među kulturama stvara nove impulse, strujanja koja omogućuju revaloriziranje vlastitog stajališta i načina života. U našem je interesu da Vi imate koristi od međukulturalne saradnje, kako privatno, tako i ekonomski.

Planirate li izgradnju poslovnih veza s partnerima iz Njemačke?

Međukulturalni kurseviOnda Vam preporučujemo kurs o posebnosti Njemačke, koji vodi dvonacionalni trenerski tim.

Tako osvještavate kulturološke razlike. Zahvaljući kursu možete na terenu spriječiti nesporazume i nepotrebne konflikte.

 

Sadržaj međukulturalnog kursa može biti:

 • historijski, geografsko-ekonomski i društveno-politički aspekti
 • kulturološki uvjetovane vrijednosti i stavovi
 • pravila komunikacije u matičnoj i ciljnoj zemlji
 • izbjegavanje osjetljivih pitanja i jezičnih barijera
 • stilovi upravljanja i vođenja
 • odnos prema očekivanjima, dogovorima i pregovorima, struktura ugovora i umrežavanje s poslovnim partnerima i kolegama
 • pravila ponašanja na sastancima
 • poslovni bonton (oslovljavanje, pokloni, poslovni ručak i odjeća)

Želite li produbiti Vaše znanje o društvenom i poslovnom životu u Njemačkoj?

U tom slučaju možemo Vam preporučiti naš individualni ili u malim grupama međkulturalni kurs. Kao uvod u njemačku kulturu i mentalitet. Na koji način trebate Vaš koncept, ideje i informacije saopštiti i o njima diskutirati, da bi Vas u Njemačkoj dobro razumjeli, saznat ćete kroz naš kurs. Na ovaj način poboljšat ćete Vaše poslovne veze, radne uslove, kao i odnos između Vas i njemačkih kolega.

Naše teme su:

 • obilježja njemačkog komuniciranja i informisanja
 • poslovni život u Njemačkoj
 • privatni život u Njemačkoj
 • upravljanje konfliktima i menadžment u kulturi

Planirate li nakon višegodišnjeg boravka u Njemačkoj povratak u matičnu zemlju?

Povratnici stalno ističu, da su povratak u matičnu zemlju nakon višegodišnjeg boravka u Njemačkoj doživjeli težim i napornijim nego integrisanje tamo jer su se morali reintegrisati kako privatno, tako sociokulturološki i poslovno. Dugogodišnje prihvatanje njemačkih normi utjecalo je na promjenu njihovog svjetonazora, a time vjerovatno uzrokovalo i otuđenje od vlastite kulture. Povratnici se moraju ponovno izboriti da budu prihvaćeni u starom društvenom okruženju, odnosno izboriti ulazak u novo. Uz to se često i aktuelni položaj u poslovnoj sredini doživljava frustrirajućim.

Mogući sadržaji individualnog, odnosno kursa u maloj grupi:

 • osvrt na godine provedene u inostranstvu – suočavanje i prihvatanje promjene vlastitog vrijednosnog sustava
 • povratak u tuđinu: što se sve kod kuće promijenilo?
 • izazovi nakon povratka
 • lične promjene i lični razvoj
 • planovi za budućnost

Naša indvidualni, odnosno kurs u maloj grupi bazira se isključivo na Vašim potrebama. Tako od nas dobivate samo ono što Vam na Vašem životnom putu može dalje biti od koristi.

Uz to još nudimo planiranje i organizaciju kulturnih događaja..

 

Radujemo se Vašem upitu

Primjeri:

Vi tražite posao u Njemačkoj?
Savjetovanje o zakonskim pretpostavkama, Vašim mogućnostima i perspektivi uz dostavu kratkog vodiča u pisanoj formi, prilagođeno Vašim potrebama.

Vi tražite visokokvalitetne usluge prevoda?
Kod nas prevode rade stručnjaci, kojima je ciljni jezik maternji.

Vi želite u penziju?
Savjetovanje o zakonskim pretpostavkama, pravima i obavezama, uz dostavu kratkog vodiča u pisanoj formi, prilagođeno Vašim potrebama. Po potrebi kontaktiranje nadležnih institucija.

Vi tražite uspjeh na njemačkom tržištu?
Usluge poslovnog savjetovanja, moguće je i u paketu s prevodilačkim uslugama. Brzo i pouzdano.

     Impresum   |   OUP  |   Kontakt   |   Posao  |   Zaštita privatnosti